Akıllı ulaşım sistemleri

AUS (Akıllı Ulaşım Sistemleri); trafik güvenliğinin artırılması, yol kapasitelerinin etkin ve verimli kullanılması amacıyla geliştirilen, merkez – araç – altyapı – kullanıcı arasında çok yönlü veri alışveriş altyapısına sahip, izleme, ölçme, analiz ve kontrol mekanizmaları içeren sistemlerdir.

AUS Yönetim Merkezi

AUS yönetim merkezi, yol ağı üzerinde bulunan tüm AUS alt bileşenlerinden verilerin toplanması, belli algoritmalarla bu bilgilerin işlenmesi ve trafik bilgisi olarak kullanıcılara aktarılmasını sağlayan merkezi yönetim sistemidir. Bu sistem sayesinde, yol ağındaki tüm AUS bileşenleri merkeze entegre edilerek tek noktadan yönetimi sağlanabilmektedir.

Bununla birlikte şehir içi ve şehirler arası yollardan elde edilen bilgiler ile trafik durultma ve optimizasyonu, emisyon ve tıkanıklık sorunlarının çözülmesi, trafik güvenliği ve verimliliğinin artırılması sağlanmaktadır.

Trafik Bilgilendirme Sistemleri

Trafik ve yolcu bilgilendirme sistemleri, gerçek zamanlı trafik bilgilerini kullanıcılara aktaran sistemlerdir.

Bilgilendirme ekranları sayesinde otoyol, metro, havaalanı, tren garlarında yol koşulları, hava koşulları, trafik kazaları, kalkış ve varış süreleri, uyarıcı bilgiler, yol çalışmaları gibi bilgiler verilmektedir.

Trafik Görüntüleme ve İzleme Sistemleri

Yol güzergahını izlemek, trafik güvenliği sağlamak, ters yön araç seyir tespiti, acil durum ve yol yardımı gibi hizmetlerin sağlanması amacıyla otoyol ve şehir içi yollarda kurulan hizmetlerdir.

CCTV (Closed circuit television), yapay zeka tabanlı olay algılama sistemleri, merkezi yönetim sistemine (SCADA)  entegre olarak çalışmaktadır.

Trafik Ölçüm Sistemleri

Yol güzergahı boyunca trafik akışının kontrolü ve izleme amacıyla kurulan trafik ölçüm sensörleri sayesinde; araç sınıflandırılması, hız bilgisi, araç yoğunluğu ve sayısı bilgiler ölçülebilmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda farklı analiz yöntemleriyle seyahat süresi, trafik yol durum bilgisi elde edilmektedir.

Yol Meteoroloji Sistemleri

INTETRA Yol Hava Durumu Bilgi Sistemleri, yol ağı üzerindeki mevcut hava koşullarını ölçmek amacıyla kullanılır.

Yol meteoroloji sensörler ile termal harita, istatistiksel veriler gibi karar destek çözümlerin oluşturulması ve bu bilgilerin sürücülere aktarılması sağlanmaktadır.

Trafik Sinyalizasyon Sistemleri

INTETRA trafik sinyalizasyon sistemleri, trafik akışını kontrol eden ve yöneten sistemlerdir. 

Akıllı sinyalizasyon sistemleri sayesinde trafik akışı disipline edilerek kentin bütününde yoğunluk izlenebilir ve kontrol edilebilir hale gelmektedir.