AUS Merkezi Yönetim Yazılımı

Tüm akıllı ulaşım sistemlerinden alınan veriler bölgesel veya merkezi kontrol noktalarında değerlendirilmekte ve bu veriler işlenip trafik bilgisi olarak kullanılmaktadır.

Otoyollar göz önünde bulundurulduğunda yüksek sayıdaki kamera, VMS-VTS, radar, meteoroloji ve trafik sensörler vb. AUS saha sistemlerinin yönetimi ve denetimini sağlayan merkezi yönetim yazılımıdır.

AUS merkezi yönetim yazılımı, kendisine bağlı tüm saha sistemlerini kesintisiz 7/24 yönetmeye ve izlemeye imkan verir.

Tüm ulaşım altyapı merkezlerinden, merkezi ulaşım bilgi altyapısına tasarladığımız ve tanımladığımız arayüzlerle (servislerle) veriler aktarılması sağlanmaktadır. Veri kesintisi veya ortaya çıkacak bir anomali durumunda otomatik olarak alarmlar oluşturulup kesintisiz veri aktarımı ve veri bütünlüğü sağlar.

Alt merkezlerden, merkeze veri aktarımı, tasarlanan arayüzlere göre senkron veya asenkron olarak gerçekleştirilmektedir.

Elde edilen verilerden yapılacak analizler (yapay öğrenme, derin öğrenme, yapay zeka ve algoritmalar) ile yapılması gereken iş, aksiyon ve alarmlar otomatik olarak üretilmesi sağlanır.