İNTETRA ENTEGRE POLİTİKA

İNTETRA; “Yenilikçi Düşünmek” misyonu çerçevesinde; Ulaşım, Spor, Reklam ürünleri ve hizmetleri alanında Teknoloji, Ürün ve hizmet geliştiren global bir kuruluştur.

 

Kurumsal olarak uyguladığı ulusal ve uluslararası standart, yasa ve yönetmelikleri aynı inanç birliği içerisinde olduğu paydaşları ile birlikte faaliyetlerine yansıtır.

Müşteri güveninin ve sürekliliğinin karşılanması için, yasal düzenlemelere uygun ürünler ve hizmetler üretir. Bunun için gerekli tüm önlemleri alır. Kurguladığı ve şirket geneline yaygınlaştırdığı Yönetim Sistemleri ile kaynakları etkin ve verimli kullanarak sürekliliğini sağlar.

Sürekli iyileştirme ve sürdürülebilir müşteri memnuniyeti ilkesi doğrultusunda;

  • Çeşitli sektörlerde şirketimizden ürün ve hizmet alan müşterilerimizin talepleri, istek ve şikâyetleri, müşteri ayrımı yapılmaksızın açık, tarafsız, şeffaf ve güvenli bir şekilde tek bir kaynakta toplamayı ve bu kayıtların yasalara uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde değerlendirilmesini,
  • Kalite, Çevre, İSG, EnYS, Etik Yönetimi, Bilgi ve Bilişim Güvenliği ve Kişisel verilerin korunması için Amaç ve Hedeflere ulaşabilmek için iç ve dış ilgili tarafların talep, yönetmelik, beklenti ve ihtiyaçlarını etkin ve verimli bir biçimde karşılamayı,
  • Tespit edilen tüm öneri ve müşteri iletileri kapsamındaki çalışmalarını Üretim ve hizmet yönetim sistemine dâhil edilerek, kalite farkındalığımızın sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
  • Her çalışanımızın tartışmasız kalite bilincini yükseltmek için gerekli tüm eğitim faaliyetlerini gerçekleştirerek aynı misyon, vizyon ve stratejik amaç etrafında toplanmasını sağlayan ve ortak bir kurumsal kültür oluşturmayı,
  • Uyguladığı Yönetim Sistemleri ile; tanımlanmış ve yürürlükteki yasal mevzuatlara uyarak tanımlanan uygunluk yükümlülüklerine uyacağını, Yönetim Sistemleri ile ilgili faktörleri ve gerekliliklerini, İşçi sağlığı ve İş güvenliği uygulamaları ile çalışanlarının güvenliğini ve işin sürekliliğini sağlamayı amaçlamış ve uygulamaya almış kurumsal ve küresel ekosistemi güvence altına almayı,
  • İçinde yaşanabilir bir çevre için çevrenin korunması ve tüm çevre boyutlarını azaltıcı uygulamaları, “0” kaza amacı için uygulamaları, gerçekleştirdiği ürünlerin ve hizmetin güvenliği, kalite fonksiyonlarının işlevselliği ile sürdürülebilirlik projesi ile kuruluşun ulusal ve uluslararası düzeyde geleceğe taşımak için gerekli önlemleri almış ve performansını ölçerek sürekli gelişimi sağlamayı taahhüt etmektedir.