Ulaşım Planlama ve Danışmanlık

Günümüzde ulaşım sistemlerinin gelişmesi ve özel/toplu ulaşım araç kullanımının artması, arz - talep yönetimi ve planlama ihtiyacını oluşturmaktadır. Ulaşım ihtiyacını yönetebilmek için kullanıcı, araç ve yol üçgeninde planlama çalışmaları gerekmektedir.

Akıllı Şehir Danışmanlık Hizmetleri

İntetra güçlü ekibiyle; Akıllı şehircilik faaliyetleri kapsamında ulaşım, mobilite, arazi kullanımı, çevre, enerji, güvenlik vb. alanlarda mevcut durum analizi, sistem mimarisinin oluşturulması, yol haritasının belirlenmesi ve stratejik hedeflerin oluşturulması yönelik  danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Ulaşım Master Plan Çalışmaları

Ulaşım Ana Planları, orta ve uzun vade ulaşım  yatırımları için bir yol haritası görevi görmektedir. Bir şehrin ulaşımının nasıl geliştirileceğine rehberlik eder.

Aynı zamanda altyapı iyileştirmelerini arazi kullanımlarıyla koordine eder ve gelecekteki büyüme ve ağ taleplerine yanıt verir.

Arazi kullanım verileri, nüfus sayımı bilgileri, hanehalkı ve yol araştırmaları, kavşak trafik sayıları, toplu taşıma altyapısı ve arz-talep bilgileri gibi veriler yardımıyla kentsel ulaşım planlanması yapmaktayız.

Toplu Ulaşım Master Plan Çalışmaları

Ulaşım ve şehir planlama mühendislerinden oluşan uzman ekibimizle Toplu Ulaşım Master Planlama çalışmaları hizmetlerini vermekteyiz.

Hizmet kapsamında yolculuk talep yönetimi, yolculuk başlangıç varış (OD) çalışmaları, güzergah planlaması, rota optimizasyonu, seyahat süresi vb. projeler yapılmaktadır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), mekansal olarak şehircilik, ulaşım ve trafik mühendisliği altyapısı ve projelendirme  analizlerinde kullanılan sistemlerdir.

Ayrıca, CBS aracılığıyla gerçek zamanlı ulaşım planı çalışmaları yapılabilmektedir.

Makro ve Mikro Trafik Simülasyon Çalışmaları

Ulaşım ve şehir planlama çalışmaları kapsamında, mevcut saha verilerinden yararlanılarak makro ve mikro modelleme çalışmalarıyla yetersizliklerin tespit edilmesine,  gelişim ve iyileştirme alanlarının belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalardır.